Slovo autora

Vážení čtenáři, vzal jsem si za úkol Vás aspoň trochu seznámit se službou četnické stanice Třebíč-Borovina v letech 1918 až 1945. Ona třebíčská čtvrť Borovina nebyla pouze obuvnická firma Budischowsky, respektive Baťa. Ano, pro život zdejších obyvatel, a nejen jich, měla velký význam a její fungování jej velice ovlivňovalo, ale byli zde i drobní živnostníci, hospodáři a.... četnictvo. 

Právě ono dohlíželo na to, aby život obyvatel čtvrti a přilehlých obcí nebyl nijak narušován a pokud už k tomu došlo, podniklo veškeré kroky k tomu, aby pachatele dopadlo. A dařilo se jim to! To dokládá výběr několika případů, na jejichž objasnění se četnická stanice Třebíč-Borovina podílela a které jsou v publikaci uvedeny.

Na závěr jsou pak uvedeny vzpomínky několika pamětníků, protože pohled jejich očí na dobu, ve které žili, dodává historii čerpané z archivů a tisku osobnější rozměr.

Tomáš Rohovský


Obsah knihy

 

Úvod..........................................................................   4
Historie četnictva........................................................   5
Vývoj a výzbroj...........................................................   7
Četnická stanice Třebíč 2 Borovina..............................   9
Četnická stanice Třebíč 2 Borovina
ve vzpomínkách pamětníků.........................................

28
Stavy četnické stanice Třebíč - Borovina ve vybraných
letech dle Kalendářů československého četnictva
a Kalendářů četnictva Protektorátu Čechy a Morava......


40
Přílohy....................................................................... 43
Seznam použitých zdrojů............................................. 47

 


Ohlasy čtenářů

"Velice zajímavý počin, taková kniha zde chyběla. Jistě by bylo zajímavé zmapovat i ostatní četnické stanice působící na území města Třebíče. Knihu si určitě koupím."

Jana Staňková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny připomínky a ohlasy na uvedenou knihu můžete zasílat na e-mail: cetnicitrebic@gmail.com

Info o prodeji

Cena 149,- vč.DPH


Knihu možno zakoupit zde:


1

Na adrese:
Hasskova 88/15,  
674 01 Třebíč
v pracovní dny 7 - 15 hodin


2


V KNIHKUPECTVÍ
JAKUBA DEMLA
Karlovo nám. 38,
674 01 Třebíč


3
V KNIHKUPECTVÍ TROJAN
Lenka Trojanová,
Karlovo nám. 47/36,
674 01 Třebíč


4
 
 

 

 

 

V KNIHKUPECTVÍ
ARNOŠT BRYM,
Hasskova 9,
674 01 Třebíč


5
TIC Zadní synagoga
Subakova 1/44,
674 01 Třebíč

  

  

Četnická stanice
Třebíč 2 Borovina
v letech 1918 až 1945

Autor:Tomáš Rohovský

Vydavatel: Tomáš Rohovský

1. vydání Třebíč 2015

Tisk zajistil: TREBILIFT, s.r.o.

ISBN 978-80-260-7553-0


Stážmistr četnictva 1937